Skip to main content

FAQ svar og spørgsål i “Montering”

Garageporten vil ikke lukke ned, men lukker efter af sig selv efter 1-2 min.

Den automatiske lukke funktion er slået til.

Tryk og hold “Canc” nede i ca 3-4 sekunder. den røde diode skulle gerne lyse konstant nu.
Tryk på “Test” 1 gang. Den røde diode skulle gerne slukke nu
Tryk på “Canc” 1 gang for at afslutte.

Motoren skulle gerne virke normalt nu.

Hvor finder jeg montagevejledning?

Du kan downloade vores montagevejledning til garageporte, eller se vores videoer omkring montering af garageport, fjerde eller motor.