Garageporten vil ikke lukke ned, men lukker efter af sig selv efter 1-2 min.


Den automatiske lukke funktion er slået til.

Tryk og hold "Canc" nede i ca 3-4 sekunder. den røde diode skulle gerne lyse konstant nu.
Tryk på "Test" 1 gang. Den røde diode skulle gerne slukke nu
Tryk på "Canc" 1 gang for at afslutte.

Motoren skulle gerne virke normalt nu.